Pyhä Avilan teresa (1515 - 1582)

On hurjan mielenkiintoista, kuinka samankaltaisia kertomuksia Jumalaan yhdentymisen tilasta löytyy eri uskonnoista. Katolisen uskonnon eräs tunnetuimmista hahmoista on Pyhä Teresa, joka kuvaili tuota kokemustaan valoksi, joka fyysisesti kohosi hänen lävitseen, hänen seitsemän sisäisen "kartanonsa" läpi. Sitten hän vain äkkiä oli Jumalan luona.

Joogatraditiossa saman voisi ilmaista näin: juurichakrassa uinuva kundalini shakti herää, matkaa ylöspäin seitsemän chakran läpi, ja saavuttaessaan niistä ylimmän, eli kruunuchakran, koemme samadhin, Jumalaan yhtymisen tilan.

Tuota tilaa Teresa kuvailee "ihastuttavan hämmennyksen, taivaallisen hulluuden ja todellisen viisauden" kokemukseksi, jonka hän saavutti ohittamalla ajatuksensa ja antautumalla meditaatioon. Jopa hartaimpien rukoustensa hän koki sammuttavan Jumalan tulen, sillä ne olivat ajatuksia!

Pyhä Teresa parkaisee omaelämäkerrassaan: "Jos taivaalliset kokemukseni ovat hulluutta, niin rukoilen sinua, Isä, anna meidän kaikkien olla hulluja!"