"Sen sijaan että kiroaisimme pimeyttä, meidän tulisi jokaisen sytyttää yksi pieni lamppu"

-Amma